Bestillingsvilkår

Tailor Made Peru S.A.C., heretter Bedriften, vil at Deres reise skal bli så fremgangsrik som mulig og ett minne for livet. Vær vennlig og les følgende vilkår nøye da det er Deres kontrakt med Tailor Made Peru S.A.C.. For å bestille en reise med Tailor Made Peru så aksepterer Dere disse vilkår som blant annet beskriver vår avbestillingspolicy og visse restriksjoner for vårt ansvar. Disse vilkår påvirker Deres rettigheter og beskriver den bestemte loven som anvendes for å løse alle typer av konflikter.

Bedriftens tilbud er gyldige i 9 dager fra de sendes ut. Hvis Dere har noen spørsmål som gjelder deres reise, bestillingsprosedyre eller salgsvillkårene, så svarer Bedriftens personale mer en gjerne på disse. Tilbud gjelder ikke internationale fly til og fra Sør Amerika eller innenfor Sør Amerika. Disse tilbud er kun gyldige i noen få dager og under visse omstendigheter kun i en dag. Når ett tilbud på internasjonalt fly er tilgjengelig så må dette betales samme dag eller muligens dagen etter for å forsikre at prisen på tilbudet fremdeles gjelder. Bedriftens pakkereiser inkluderer ikke internationale fly til Sør Amerika, Internationale flyplassavgifter, måltider som ikke er spesifisert i reiseprogrammet, personlige utgifter, personlige forsikringer, tips og bærerer av bagasje.

1. Kontrakten

Kontrakter er mellom Tailor Made Peru (også kjent som Bedriften) og kunden, som kan være hvilken person som helst som reiser, eller kommer til å reise med en tur som er tilgjengelig i bedriften. Dere som kunde er ansvarlig for å ha lest og forstått våre salgsvilkår som beskrives under. Gjennom å gjøre en bestilling per telefon, via hjemmesiden, per e-post eller lignende med Bedriften eller dens agenter, så aksepterer Dere og bindes av disse vilkår. Disse vilkår bygger en bindende kontrakt. Det finnes ingen annen muntlig eller skriftlig oppgjør eller annen kontrakt en den/det som er beskreven/beskrevet her. Tjenestene som er tilgjengelige er turen/pakkereisen som det refereres til i bestillingsbekreftelsen. Disse vilkår gjelder kun tjenestene i våre reiseprogrammer og ikke internasjonale eller nasjonale fly som går under flyselskapets vilkår.

2. Sikre Deres bestilling

For å garantere en reservasjon så krever Bedriften en fullstendig utfylt bestillingsskjema (enten det på vår hjemmeside eller det som sendes via e-post) tilsammen med den nødvendige depositum som specifiseres ved det aktuelle tidspunktet. Kunden er ansvarlig for å ha lest og forstått salgsvilkårene og å ha vist dette gjennom å velge det rette svaret på bestillingsskjemaet. En bestilling er akseptert og bekreftet først fra den dato da Bedriften sendte fakturaen til kunden via e-post, da kontrakten, da begynner kontrakten å gjelde. Bedriften forbeholder seg retten til å avvike bestillinger etter egen bedømmelse.

3. Kundeinformasjon

For at Bedriften skal kunne bekrefte og garantere kundens reisearrangement så må kunden legge frem all nødvendig kundeinformasjon sammen med den første betalingen, eller senest 60 dager innen turen/reisen starter, eksklusiv siste-liten bestillinger. Hvis kunden ikke tilgjengelig gjør all kundeinformasjon tidligere enn 60 dager innen avreise dato så kommer en avgift på US$50.00 å bli fakturert. Hvis kundeinformasjonen ikke har blitt gjort tilgjengelig tidligere enn 30 dager innen kundens avreise dato så forbeholder Bedriften seg retten til å behandle reisen som avbestilt og normale avbestillingsavgifter gjelder. Kundeinformasjonen inkluderer passnummer, kopi av passinformasjonen, medisinsk skjema (kun for personer over 75 år), fullstendig navn, fødselsdato og nasjonalitet.

4. Sluttbetaling og ekstra kostnader

Sluttbetaling må gjennomføres senes 60 dager før kundens avreisedato. Hvis sluttbetalingen ikke gjennomføres i tide så behandler Bedriften reisen som avbestilt av kunden og avbestillingsavgiftene gjelder (se 8. avbestilling av kunden).

Ekstra kostnader

Tilbud er gyldige i 9 dager fra den dato de sendes ut. Hvis Bedriften innehar forskuddsbetalingen på den 10ende dagen eller tidligere så garanterer vi at ingen ekstra kostnader vil tilkomme.

Bedriften reserverer seg retten til å høyne prisen på turen/reisen for tatt i betraktning følgende hendelser: aksjoner fra regjeringen, valutaforandringer, transportkostnader(inkludert drivstoffkostnader), flyplassavgifter og høynede flypriser. Bedriften betaler summer opp til 2% av kostnaden for reisen om ekstra kostnader skulle tilkomme. Dette gjelder ikke skatter som tilkommer etter Bedriften har publisert sine reiseprogram, forsikringspremier, og kostnader for endringer i reiseprogrammet etter ønske fra kunden. Kunden må betale kostnaden som overstiger disse 2%. Hvis de ekstra kostnadene resulterer i en økning av prisen på mere enn 10% så kan kunden avbestille reisen innen 7 dager etter underrettelsen om de ekstra kostnadene og få full tilbake betaling. Kunden blir underrettet om alle ekstra kostnader senest 4 uker innen avreise.

5. Hvis Kunden endrer bestillingen/reiseprogrammet

En administrasjonsavgift på US$50.00 per person faktureres hvis en bekreftet bestilling er endret eller flyttes til en annen dato, opp til 60 dager før avreise. Der etter så betraktes alle endringer som en avbestilling og er sak for avgifter i henhold til nedenfor ( se 8. Avbestilling av Kunden).

Hvis en Kunde ikke kan reise av en årsak som Bedriften anser rettferdig så kan bestillingen/reisen flyttes til en annen person, dette er da under forutsettning at reisearrangementet forblir det samme og at alle operatører (også flyselskap) aksepterer navn endringen. Hvis et navnbytte er tillatt så tas en administrasjonsavgift ut på US$50.00 per person om Bedriften underrettes tidligere en 60 dager innen avreise og US$100.00 per person om det er mindre enn 60 dager innen avreise, pluss de ekstra kostnader som Bedriftens operatører fakturerer for navnendringen.

6. Endringer

(a) Endringer av Bedriften: Bedriften reserverer seg retten til å endre de tjenester som beskrives i reiseprogrammet før en bestilling er gjennomført. hvis en slik endring gjennomføres så underrettes kunden ved bestillings øyeblikket eller da endringer skjer. Bedriften forsikrer at den gjør alt i sin makt for å arrangere reiser og turer som beskrives, men fornuftige endringer i reiseprogrammet kan gjøres når det anses nødvendig av Bedriften. Hvis Bedriften gjør en stor endring så informeres Kunden så raskt som mulig hvis det er tid før avreise. Definisjonen på en stor endring er endringer som påvirker minst 20% av dagene i reiseprogrammet. En stor endring gjeller ikke fly, transport eller navngitt innkvartering. Bedriften tar ikke noe ansvar for endringer i flyskjema eller flytider da dette er flyselskapets ansvar. Hvis det skjer en stor endring på grunn av force majeure eller uforutsigbare hendelser så utbetales ingen kompensasjon. Når en stor endring er gjort så kan kunden velge mellom å akseptere endringen, innhente full tilbake betaling eller å akseptere en alternativ tur/reise av Bedriften sammen med en kompensasjon som beskrevet nedenfor.

Forutsett at den store endringen ikke er ett resultat av hendelser utenfor Bedriftens kontroll eller ansvar så betales kompensasjon som følgende:

Tidspunkt for å informere kunden før avreise

Mer en 42 dager: ingen erstatning

41 til 28 dager: US$30.00 per person

27 til 14 dager: US$40.00 per person

13 dager eller mindre innen avreise: US$50.00 per person

Bedriften betaler ingen kompensasjon hvis det tvinges avbestille eller endre kundens reise/tur på grunn av krig, trussel om krig, opprør, sivile stridigheter, industrielle konflikter, terrorisme, naturkatastrofer, kjernekraftskatastrofer, branner eller ekstra værforhold, epidimier eller helsefare, tekniske problemer med transporten, stengte eller overfulle flyplasser eller havner, endringer på grunn av omprogrammeringer eller avbestillinger av fly fra flyselskapets side, endringer av flyselskapet eller type fly, eller lignende hendelser utenfor Bedriftens kontroll.

Bedriften er ikke ansvarlig for straffeavgifter for endringer avhengig av «Supersaver»-lignende tiltredne tog eller fly, hvis en endring tilkommer på grunn av avgangstider, dato eller flyplass. Bedriften reserverer seg retten til å avbestille en reise/tur under hvilke som helst forutsetninger men kommer ikke til å avbestille en reise/tur mindre enn 8 uker før avreise, forutenom for force majeure eller hivs kunden ikke gjennomfører sluttbetalingen i tide. Hvis en reise avbestillers, så lenge de ikke er på grunn av manglende sluttbetaling, så gir Bedriften en tilbakebetaling eller tilbyr alternative reiser/turer av lignende standard og betaler kompensasjon som beskrevet nedenfor. Det betales ingen kompensasjon hvis avbestillingen skjer på grunn av force majeure eller på grunn av faktorer utenfor Bedriftens kontroll.

(b) Endringer av Kunden: Alle endringer innen 60 dager før avreise avhenger av tilgjengeligheten på en reise. Alle ekstra kostnader for å gjennomføre endringer faktureres til Kunden i tillegg til en endringsavgift på US$50.00. Ingen endringer er tillatt når det gjenstår 10 dager eller mindre til Kundens avreise.

7. Avbestilling av Bedriften

Bedriften reserverer seg retten til å avbestille en reise før den er garantert, men avbestiller ikke en reise mindre enn 60 dager før avreise. En reise er først garantert når den har en reisende som har betalt hele kostnaden for reisen, så lenge ikke minimum for antall personer sier noe annet. Bedriften reserverer seg retten til å avbestille en reise, til og med en garantert reise, hvilken tid som helst på grunn av terrorisme, naturkatastrofer, politisk ustabilitet, eller andre eksterne hendelser, force majeur, som gjør det umulig for Bedriften å arrangere reisen som planlagt. Hvis Bedriften avbestiller en gruppereise som er fult betalt så får kunden valget mellom en alternativ reise eller full tilbake betaling. Bedriften er ikke ansvarlig for noen ekstra kostnader som kan inntreffe for Kunden på grunn av bestillingen for eksempel: visum, vaccinationer, ikke refunderbare fly eller tap av lyst/glede, m.m. Hvis den alternative reisen er verdt mindre en den opprinnelige så tilfaller kunden en tilbake betaling på pris differansen. Hvis den alternative reisen er verdt mer enn den opprinnelige så betaler Kunden for pris differansen.

Obs!!: Flyselskap har i visse tilfeller 100% avbestillingsavgifter.

8. Avbestilling av Kunden

Hvis Kunden vil avbestille sin reise så gjelder avbestillingsavgiftene som beskrevet nedenfor. Disse telles fra den dagen som Bedriften mottar en skriftlig beskjed.

Avgiftene er som beskrevet nedenfor.

60 Dager eller flere innen avreise: Depositum blir ikke tilbakebetalt.

59 dager til 30 dager før avreise: En avgift på 60% av total prisen på reisen.

29 dager til 14 dager før avreise: En avgift på 90% av total prisen på reisen.

Mindre enn 14 dager før avreise: en avgift på 100% av total prisen på reisen, ingen tilbakebetaling.

Bedriften anbefaler sterkt å anskaffe reiseforsikring på tidspunktet for reservasjonen da denne dekker i visse tilfeller avbestillingskostnader (obs: disse forsikringene gjelder ikke hvis grunnen til avbestillingen er at man angrer seg.).

9. Ubenyttede tjenester og ekstra kostnader

Bedriften gir ingen rabatter, utsettelser av reiser, eller tilbake betalinger for tapte eller ubenyttede tjenester, dette inkluderer frivillige eller ufrivillige avbestillinger ved for eksempel sykdom, dødsfall innen familien, m.m. Bedriften er ikke ansvarlig for ekstra kostnader som for eksempel hotellnetter, måltider, ekstra transporter, m.m. som ett resultat av uventede endringer i kundens reiseprogram på grunn av endringer i fly, innstilling av fly, dårlig vær, krig, trussel om krig, opprør, sivile stridigheter, industrielle konflikter, terrorisme, naturkatastrofer, kjernekraftkatastrofer, branner, ekstrem vær, epidemier, helsefare, m.m.

10. Klager

Har Kunden klager på reisearrangementet så er det ett kontraktsvilkår at Kunden forteller dette for den lokale representanten på det aktuelle tidspunktet. Hvis Kunden ikke gjør dette så har ikke Bedriften mulighet til å utrede og løse problemet og på grunn av det så aksepterer ikke Bedriften noe for for ansvar. Hvis Kunden har en konflikt med Bedriften eller noen av de ansatte som ikke Bedriften kan løse på stedet så skriv til Bedriftens salgsrepresentant innen 28 dager etter hjemkomst så han/hun kan undersøke saken nærmere.

11. Reiseforsikring og avbestillingsforsikring

Reiseforsikring anbefales sterkt for alle kunder som bestiller en reise med Tailor Made Peru S.A.C og vi anbefaler en minimumsbeskyttelse på US$75,000 som skal dekke personlig skade, medisinske utgifter, evakueringsutgifter, avbestilling og endringer, m.m. Bedriften har en policy på å kontrollere gyldighet og dekning på våre kunders reiseforsikring og vi reserverer oss retten til å ikke tillate kunder å reise som ikke har tilstrekkelig dekning. Hvis Kunden velger å ikke kjøpe reiseforsikring så må han/hun underskrive på ett skjema som sier at reiseforsikring er anbefalt av Bedriften men Kunden avslo, og skulle det oppstå noe problem som gjelder endringer eller avbestillinger av reisen så må Kunden stå for alle kostnader.

12. Medisinsk skjema

Av sikkerhetsmessige grunner må alle kunder over 75 år fylle i Bedriftens medisinske skjema som må signeres og dateres av en praktiserende lege og sendes til Bedriften senest 30 dager innen avreise. Hvis en Kunde har bestilt en reise med Bedriften og ikke fyller ut og sender skjemaet minst 30 dager innen avreise så reserverer Bedriften seg retten til å behandle reisen som avbestilt av kunden fra og med underrettelsesdagen og de aktuelle avbestillingsavgifter gjelder (se ovenfor).

13. Kundens ansvar

Kunden aksepterer instruksjoner og beslutninger fra Tailor Made Perus ansatte, reiseledere og agenter under reisen/turen med Bedriften. Hvis disse personer anser at helsen eller handlingene av en Kunde, når som helst under reisen, risikerer sikkerheten, komforten eller gjennomføringen av en reise/tur så kan Kunden bli utelukket av reisen/turen. Ved helseproblemer så kan Bedriften gjøre nødvendige arrangement og senere fakturerer disse utgifter til Kunden. Hvis en Kunde gjennomfører en ulovlig handling så kan han/hun bli utelukket fra turen og Bedriften er ikke lengre ansvarlig for denne personen.

Hvis Du som Kunde lider av en sykdom av noe slag som kan påvirke andre menneskers komfort eller gjennomførbarhet av en tur så må Dere meddele Bedriften om dette ved bestillingstidspunktet og underrette dette i det medisinske skjemaet. Det gis ingen tilbakebetaling for ubenyttete tjenester hvis en Kunde ekskluderes fra en tur av noen av disse anledninger. Kunden må hele tiden følge lover, skikker og medikament restriksjoner i alle land som besøkes.

Kunden er ansvarlig for at eie ett gyldig pass, å ha visum for det landet som besøkes, og å ha eventuelle vaksinasjonssertifikat som kreves for den aktuelle reisen. Passet må være gyldig minst 6 måneder etter hjemreisen. Kunden er også ansvarlig for alle visum, tillatelser og sertifikat, og forsikringspoliser under reisen. Kunden aksepterer fult ansvar for å anskaffe slike dokumenter og tillatelser og er alene ansvarlig for eventuelle konsekvenser av manglende eller defekte dokumenter og tillatelser. All informasjon og rådgivning som gis av Bedriften som gjelder visum, vaksinering, klima, klær, bagasje, spesialutrustning, m.m. gis i god tro men Bedriften kan ikke holdes ansvarlig for denne typen informasjon og Bedriften er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller ufullstendig informasjon som Kunden får. For at Bedriften så raskt som mulig skal kunne sende reisedokumenter som kuponger, reiseprogram, og fakturaer til Kunden så sendes denne informasjonen via e-post.

14. Bedriftens ansvar

Kundebestillinger aksepteres under forutsetning av at Kunden forstår de risikoer som medfølger eventyrsreiser og at Kunden gjennomfører turer, vandringer, ekspedisjoner, osv. i reiseprogrammet på eget ansvar. Det er også viktig at Kunden forstår at til og med den best planlagte reisen kan gå galt. Sør Amerika er tross alt fremdeles ett kontinent i utvikling når det gjelder grunnleggende infrastruktur. Forutsetningene er derfor slik at på visse turer så kan det iblant skje forsinkelser og utrivelige eller uforutsigbare hendelser. Bedriften kan ikke akseptere klager basert på slike hendelser og er heller ikke ansvarlig for disse.

a) I de tilfeller Kunden ikke kommer ut for personlig skade, så aksepterer Bedriften ansvar om noe av reisens/turens arrangement som ble bestilt med Tailor Made Peru S.A.C, ikke er tilgjengelig som beskrevet i reiseplanen. I disse tilfeller så betaler Bedriften en rimelig kompensasjon hvis Kundens opplevelse av reisearrangementet har blitt negativt påvirket, men betaler ingen kompensasjon hvis det hele ikke har blitt forårsaket på grunn av feil eller ulykke hos Bedriften eller noen av opperatørene og hvis anledningen til ulykken var Kundens egen feil, på grunn av noen utenforstående handlinger, eller er slikt som hverken Bedriften eller noen av operatørene kunne ha forutsett eller unngått, selv om alle forsiktighetstiltak er fulgt.

b) I de tilfeller som Kunden har kommet til personlig skade eller dødsfall som resultat av en aktivitet som tilhører Bedriftens Reisearrangement så aksepterer Bedriften ansvaret bortsett fra i de tilfeller da det ikke har blitt forårsaket på grunn av feil eller ulykke fra Bedriftens side eller noen av operatørene og anledningen til ulykken var kundens feil, på grunn av utenforstående handlinger, eller er slikt som hverken Bedriften eller noen av operatørene kunne ha forutsett eller unngått, selv om alle forsiktighetstiltak er blitt fulgt.

c) Tailor Made Perus ansvar til å betale kompensasjon i henhold til klausulene 15(a) og 15(b) er begrenset, hva gjelder flyreiser, togreiser, hotell, til beløpet som spesifiseres i Warsawa konvensjonen som ble endret av Haag protokollen 1955, Bern konvensjonen fra 1962, Aten konvensjonen fra 1974 og Paris konvensjonen fra 1962.

d) Tailor Made Perus ansvar til å betale kompensasjon i henhold til klausulene 15(a) og 15(b) er sak for tildeling av Kundens rettigheter til Bedriften hva gjelder rettighetene mot agenter, operatører eller underleverandører til Tailor Made Peru som i noen form er ansvarlig for ett utilfredsstillende reisearrangement eller Kundens død eller personlig skade.

15a. Begrensninger av Bedriftens ansvar

Tailor Made Peru S.A.C. eier eller opererer ikke visse enheter som tilbyr varer eller tjenester til Kundens reise. Bedriften kjøper transportering (med fly, buss, tog, van eller annet), hotell og annen innkvartering, restauranter, turer og andre tjenester fra ulike frittstående leverandører. Alle disse enheter og dets personale er frittstående operatører. Som ett resultat av dette så er ikke Tailor Made Peru ansvarlig for eventuelle forsømmelser eller forsettlige handlinger av noen av disse enheter eller dets personale eller en tredje person.

15b. Deklarasjon om fritak av ansvar og forståelse om risiko

Når en Kunde ankommer sin destinasjon så er det nødvendig at han/hun leser og skriver på en deklarasjon om fritak av ansvar og forståelse om risiko som lyder som følgende:

Jeg har forstått at denne deklarasjonen er gjeldende uansett om jeg reiser til fots, med fly, tog, bil eller andre transportmidler tilgjengelig gjort av Tailor Made Peru S.A.C. (Heretter «Bedriften») under reisen som Bedriften organiserer.

Bedriften er forpliktet til å levere sine tjenester med nødvendig nøyaktighet og profesjonalitet. Tidene som angis i reiseprogrammet er ikke garanterte. Skjemaet er element for endringer av Bedriften; i dette tilfellet så har Bedriften ikke noe ansvar for eventuelle tap eller skade som disse forsinkelser eller endringer kan forårsake Kunden.

Bedriften har ikke noe ansvar for force majeure, klimafenomen eller naturlige hendelser som kan skje før eller under reisen, for eventuelle hendelser som kan gjøre reisen ubehagelig eller vanskelig, eller for forsinkelser eller hindringer av en tur, og kommer ikke til å kompensere for tap av tjenester som Bedriften har påtatt seg å holde tilgjengelig hvis dette er på grunn av overnevnte faktorer.

Bedriften har ikke noe ansvar for risikoer som Kunden påtar seg som en konsekvens av reisen.

Bedriften er ikke ansvarlig for eventuelle psykologisk tilstand eller helsetilstand hos Kunder som transporteres, eller for noen som helst form for ulykke som kan oppstå som følge av disse psykologiske tilstander eller helsetilstander eller for det samme som følge av en tredje person eller force majeure.

For alle vandrings/klattreprogram så er det en ekstra kostnad på US$50.00 per sak om det forårsakes skade på teltet/soveposen som holdes tilgjengelig av Bedriften.

Jeg har forstått at denne reisen ikke er tilbakebetalingsbar under noen som helst forutsetninger.

Jeg deklarerer herved at jeg har lest og forstått villkårene som beskrives over og de salgsvilkår som Bedriften beskriver på sin hjemmeside (eller i tilsendt materiale) og at jeg har forstått fullt ut at min signatur bekrefter denne deklarasjonen.

16. Fleksibilitet

Kunden forstår og tillater at arten av denne typen reisearrangement krever betydelig fleksibilitet og tilpassning. Reiseprogrammet for hver reise/tur er kun representativt for typen aktiviteter som det finnes rom for og Bedriften er ikke tvunget til å måtte følge kontrakten ordrett. Det er underforstått at ruten, skjemaet, programmet, transporteringssettet m.m. er element for endringer uten behov for godkjennelse ved spesielle hendelser slikt som sykdom, mekaniske problemer, innstilte fly, streik, hendelser som følge av politiske konflikter, grensekontroll problemer, klima, og andre uforutsette hendelser.

17. Flyforsinkelser

Bedriften er ikke ansvarlig for innstilte fly eller forsinkelser av fly, hvis dette er på grunn av ekstrem vær, endrede flytider, mekaniske problemer, streik, eller andre lignende årsaker. når store forsinkelser resulterer i tapt ferietid så gis det ingen tilbakebetalinger fra hotell eller operatører. Flyselskapet gir heller ingen tilbakebetalinger for flyforsinkelser, iblant så tilgjengelig gjør de for eget omdømme måltider og innkvarteringer for å begrense eventuelle ulemper for Kunden. Hvis Kunden må betale for ekstra tjenester som følge av en forsinkelse så er Bedriften ikke ansvarlig for å gi tilbake dette så lenge ikke Bedriften har lovet noe annet.

18. Faktorer utenfor Tailor Made Perus kontroll (Force Majeure)

Tailor Made Peru S.A.C. er ikke ansvarlig på noe som helst sett for Kunders dødsfall, skade, sykdom, forsinkelser, tap av eiendeler eller for at Bedriften har mislykket med å tilgjengelig gjøre tjenester til Kunden hvis dette er på grunn av Force Majeure, så som krig, terrorisme, streik, sivile stridigheter, osv., eller andre hendelser utenfor Bedriftens kontroll.

19. Leverandørers villkår

Flyselskap, tog, busser og øvrige leverandører har sine egne salgsvilkår og Dere som Kunde er bundet av disse. Visse av disse vilkår kan eventuelt mildne eller utelate leverandørens ansvar og de er også ofte element for ulike internasjonale konvensjoner. Da det er relevant så kan kopier på disse vilkår være tilgjengelige på Bedriftens kontor eller på den aktuelle leverandørs kontor.

20. Lokale tillatelser

Kunder tillater at han/hun kommer til å besøke plasser der politiske, kulturelle og geografiske tillatelser innebærer visse risikoer, farer og psykisk utfordringer som er større en de nåværende i hans/hennes hverdagsliv. gjennom å bestille med Bedriften så tillater Kunden at han/hun har reflektert over disse risikoer, farer og utfordringer og åpent aksepterer disse. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg bekjent med lokale skikker, vær, psykiske utfordringer og lover som gjelder på hver destinasjon og er oppfordret til å ta kontakt med sin lokale ambassade eller konsulat for destinasjonen før avreisen finner sted.

21. Unøyaktigheter og ufullstendige opplysninger

Selv om Bedriften har gjort ett ambisiøst forsøk på å verifisere korrektheten i disse vilkårene så kan ikke Bedriften holdes ansvarlig for unøyaktigheter, ufullstendige opplysninger, eller ubeviste misforståelser som kan oppstå i disse villkårene på hjemmesiden eller i denne brosjyren.

22. Sikkerhetspolicy

Bedriften kommer til å tilgjengelig gjøre kundens personlige informasjon til leverandører og flyselskap for å kunne tilby kunden de tjenester som er inkludert i pakkereisen. Bedriften gjør sitt ytterste for å beskytte kundens personlig informasjon.

23. Spesielle Øsnker

Spesielle ønsker som inntilliggende rom, type seng, røykfrie rom og spesiell kost, skal meddeles ved bestillingsøyeblikket. Vær vennlig å observer at Bedriften kommer til å gjøre alt for å oppfylle disse ønsker; Med de kan ikke garanteres.

24 Priser

Priser og tilbud er basert på aktuelle valutakurser, priser og skatter. Tailor Made Peru reserverer seg retten til å høyne prisen for en pakkereise for å dekke økte kostnader, priser og skatter som fremkommet etter at prisen er publisert. og for å gjenspeile fluktuasjoner i valutamarkedet. Tailor Made Peru er under ingen omstendigheter skyldig i å gi prisinformasjon om enkelt tjenester som er inkludert i pakkereisen.

25. Umiddelbar Check-in

På de reiser der umiddelbar check-in ikke er inkludert i prisen så kommer Bedriften til å gjøre sitt ytterste for at hotell og vandrerhjem tilbyr denne tjenesten; men der er ikke garantert. De fleste hotell og vandrerhjem tillater check-in først under sen morgen eller tidlig ettermiddag. Vill Kunden ha rommet klart for umiddelbar check-in ved ankomst så kan Bedriften ordne dette for en ekstra kostnad.

26. Aktive program

På spesifikke program så eksisterer aktive turer. For å kunne nyte disse så kreves ett vist nivå av fysisk status. Det nødvendige nivået er omtrent det som man skulle oppnå gjennom aktiviteter som golf, jogging, rask gåturer, tennis, m.m. Aktiviteter under programmet kan inkludere vandringer, riding, sykling, aktiviteter på høy høyde, m.m. Bedriften krever derfor informasjon om noen av deltagerne har noen fysisk tilstand eller handicap som kan skape en fare for ham/henne selv eller andre deltakere. Hvis den minste påkrevde fysiske tilstand ikke møtes for en spesifikk tur så reserverer Bedriften seg retten til å nekte denne personen adgang til turen. Bedriften reserverer seg også retten til å fjerne en person fra en tur som har en slik tilstand at han/hun skaper en risiko for seg selv eller andre, eller på annet sett påvirker resten av deltakernes tilfredsstillelse på ett nagativt sett. Har Dere noen spørsmål eller behøver noe forklart om en spesifikk tur så vær vennlig å spørre om detaljer ved bestillingsøyeblikket.

27. Barnepolicy

På alle program, hvis ikke annet er spesifisert, så er den maksimale alderen for å betraktes som barn 11 år og 11 måneder. Barn eldre en dette betraktes som voksne og betaler full pris.